Про програму

Програму «Artes Liberales – Філологія» засновано у 2016 році як частину «Artes Liberales», хоча її початки легко простежити ще від заснування Львівської богословської академії, яка переросла в Український католицький університет. У своїй основі програма скерована на поєднання різних філологічних дисциплін, що їх деінде переважно вивчають окремо, а також на міждисциплінарні зв’язки з  історією, культурологією й іншими науками.

З переконанням, що найцікавіше відбувається на перетині, ми дуже уважно ставимося до традиції, намагаючись її не лише вивчати, а й переосмислювати й актуалізувати. Також ми відкриті до нових методів і технологій, вважаючи, що саме завдяки їм ця традиція може залишатися живою. Тому наші студенти вивчають як давні мови, так і комп’ютерну лінгвістику.

Особливістю філологічної програми (як і інших програм Artes Liberales) є поєднання базових обов’язкових курсів з великою кількістю вибіркових, що дає студентам змогу формувати індивідуальні професійні траєкторії. До обов’язкових належать дисципліни, що формують філологічне мислення, дають глибину розуміння культурних і міжкультурних процесів. І тут надзвичайно важливою є співпраця учня з вчителем — студента з викладачем. Власне, співпраця продовжується й у межах вибіркових курсів спеціалізації, де студентів залучають до дослідницьких, часом дуже практичних, проєктів.